Wat heeft mijn leven voor zin? Waar doe ik het voor? Of wat maakt mijn leven de moeite waard? Dit noemen we levensvragen. Vragen die iedereen wel eens heeft en waar je ook niet meteen een antwoord op hebt.

Veel mensen kunnen hierover praten met hun partner, een vriend, familielid of een zorgverlener. Als dat niet lukt of vragen zijn te complex dan kan een geestelijk verzorger hulp bieden.

Onze geestelijk verzorgers begeleiden mensen met een levensvraag die ongeneeslijk ziek zijn (palliatieve fase), hun naasten of mensen die ouder zijn dan 50 jaar.

Ons werkgebied is Midden en Oost-Brabant dat bestaat uit de regio’s Midden-Brabant, Noordoost-Brabant, Bommelerwaard en Zuidoost-Brabant.

Voor mensen met een levensvraag

Wat zijn levensvragen, wat doet een geestelijk verzorger en hoe neem je contact met ons op.

Lees verder

Voor alle professionals

Hoe herken je levensvragen, wat kun je zelf en wanneer verwijs je naar ons.

Lees verder

Voor geestelijk verzorgers

Informatie voor geestelijk verzorgers uit ons team of die willen aansluiten.

Lees verder

Wat zijn levensvragen?

Levensvragen komen meestal op als je leven niet meer vanzelfsprekend is. Dit gebeurt soms zomaar en vaker door een bijzondere of belastende gebeurtenis – geboorte of dood, ziekte of beperking, verlies of trauma.

Levensvragen zijn alledaagse vragen maar ook grote vragen naar de zin en de bedoeling van het leven. Op deze vragen heb je niet altijd meteen een antwoord. Daarom worden ze ook wel ‘trage vragen‘ genoemd.

Soms liggen levensvragen verborgen onder gevoelens van boosheid, angst en verdriet. Of ze liggen verscholen onder lichamelijke of psychische klachten.

Dit zijn voorbeelden

Het gaat om vragen als:

  • Wat maakt mijn leven de moeite waard?
  • Waarom overkomt mij dit?
  • Waar haal ik kracht uit?
  • Hoe geef ik mijn leven invulling als mijn gezondheid minder wordt?
  • Wat betekent mijn leven?
  • Hoe wil ik afscheid nemen van het leven?

Het zijn vragen waar je tijd voor moet nemen om over na te denken, die reflectie vergen.

Wat doet een geestelijk verzorger?

Iedereen kan hulp bieden aan mensen met een levensvraag. Vaak doe je dit terloops en soms zonder dat je het weet. Het gaat om goed luisteren, stil staan bij wat die ander belangrijk vindt, vragen stellen en niet oordelen. Je geeft de ander het gevoel dat die er toe doet.

Geestelijk verzorgers hebben hier hun beroep van gemaakt. Zij bieden begeleiding, hulp en advies bij vragen waarvoor iemand niet terecht kan bij zijn omgeving of zorgverleners. Het gaat dan om complexe situaties, een crisis of er is een vraag waar de deskundigheid van een geestelijk verzorger voor nodig is.

Geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, voor mensen die gelovig zijn én voor hen zonder geloofsovertuiging. Zij bieden een luisterend oor, een troostend woord, rituelen en een goed gesprek. Bij hen is vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid verzekerd.