Training Omgaan met zingevingsvragen

In het najaar 2023 staan weer regionale trainingen Omgaan met zingevingsvragen gepland. Deze training is voor medewerkers en vrijwilligers werkzaam bij thuiswonende mensen (1ste lijn).

Doel van de training
De training heeft als doel kennis en vaardigheden te vergroten om invulling te geven aan de spirituele ondersteuning in de laatste levensfase. Het accent ligt op bewustwording en signalering van zingevingsvragen.

De training is geaccrediteerd voor 9 punten.

De training bestaat uit drie dagdelen van 3 uur. Het is de bedoeling dat je alle dagdelen volgt. Geef je dan ook alleen op wanneer alle data in je agenda passen.

De training wordt georganiseerd door het Centrum voor Levensvragen Midden & Oost-Brabant. De training vindt drie keer plaats, in iedere sub-regio één keer. Schrijf je in voor de training van jouw voorkeur.

Aan de training zijn geen kosten verbonden. Wel verwachten we dat wanneer je je hebt ingeschreven voor de scholing ook zult deelnemen. Er is namelijk veel belangstelling voor de training en het zou jammer zijn als er plekken niet ingevuld worden door het niet verschijnen op de training. Mocht deelname aan de training alsnog niet mogelijk blijken is het tot 3 weken voorafgaand aan de training mogelijk kosteloos af te melden. Daarna worden administratiekosten van € 35,- in rekening gebracht.

Data en tijden

Regio Midden-Brabant

  • Donderdag 14 september 13.30 - 16.30 uur
  • Donderdag 28 september 12.30 - 15.30 uur (LET OP!! afwijkend tijdstip!!)
  • Donderdag 12 oktober 13.30 - 16.30 uur

Klik hier voor inschrijven.

Regio Noordoost-Brabant, locatie Boxtel

  • Maandag 18 september 13.30 - 16.30 uur
  • Maandag 2 oktober 13.30 - 16.30 uur
  • Maandag 23 oktober 13.30 - 16.30 uur

Klik hier voor inschrijven.

Regio Zuidoost-Brabant, locatie Helmond

  • Dinsdag dag 26 september 13.30 – 16.30 uur
  • Dinsdat 10 oktober 13.30 – 16.30 uur
  • Dinsdag 24 oktober 13.30 – 16.30 uur

Klik hier voor inschrijven.