Training Omgaan met zingevingsvragen

In het voorjaar 2024 staan weer regionale trainingen Omgaan met zingevingsvragen gepland. Deze training is voor medewerkers en vrijwilligers werkzaam bij thuiswonende mensen (1ste lijn).

Doel van de training
De training heeft als doel kennis en vaardigheden te vergroten om invulling te geven aan de spirituele ondersteuning in de laatste levensfase. Het accent ligt op bewustwording en signalering van zingevingsvragen.

De training is geaccrediteerd voor 9 punten.

De training bestaat uit drie dagdelen van 3 uur. Het is de bedoeling dat je alle dagdelen volgt. Geef je dan ook alleen op wanneer alle data in je agenda passen.

De training wordt georganiseerd door het Centrum voor Levensvragen Midden & Oost-Brabant. De training vindt drie keer plaats, in iedere sub-regio één keer. Schrijf je in voor de training van jouw voorkeur.

Aan de training zijn geen kosten verbonden. Wel verwachten we dat wanneer je je hebt ingeschreven voor de scholing ook zult deelnemen. Er is namelijk veel belangstelling voor de training en het zou jammer zijn als er plekken niet ingevuld worden door het niet verschijnen op de training. Mocht deelname aan de training alsnog niet mogelijk blijken is het tot 3 weken voorafgaand aan de training mogelijk kosteloos af te melden. Daarna worden administratiekosten van € 50,- in rekening gebracht.

Data en tijden

Regio Zuidoost-Brabant, locatie Eindhoven

  • Dinsdag dag 2 april 13.30 – 16.30 uur
  • Dinsdag 16 april 13.30 – 16.30 uur
  • Dinsdag 7 mei 13.30 – 16.30 uur

Regio Midden-Brabant, locatie Tilburg, Wijkcentrum

  • Donderdag 4 april 13.30 - 16.30 uur
  • Donderdag 18 april 13.30 - 16.30 uur
  • Donderdag 16 mei 13.30 - 16.30 uur

Regio Noordoost-Brabant, Boxtel, De Rots

  • Maandag 8 april 13.30 - 16.30 uur
  • Maandag 15 april 13.30 - 16.30 uur
  • Maandag 6 mei 13.30 - 16.30 uur

Klik hier voor inschrijving.