Wie kun je bij ons aanmelden?

Wij zetten geestelijk verzorgers in bij de volgende doelgroepen:

  • een cliënt in de palliatieve fase of
  • een palliatieve cliënt en zijn naasten of
  • iemand die ouder is dan 50 jaar

Je cliënt moet in Midden- of Oost-Brabant wonen of tijdelijk verblijven. Wij zetten geen geestelijk verzorgers in bij verpleeghuizen of andere zorginstellingen. In deze organisaties werken vaak al geestelijk verzorgers.

Wat zijn levensvragen?

Levensvragen komen meestal op als je leven niet meer vanzelfsprekend is. Dit gebeurt soms zomaar en vaker door een bijzondere of belastende gebeurtenis – geboorte of dood, ziekte of beperking, verlies of trauma.

Levensvragen zijn alledaagse vragen maar ook grote vragen naar de zin en de bedoeling van het leven. Op deze vragen heb je niet altijd meteen een antwoord. Daarom worden ze ook wel ‘trage vragen‘ genoemd.

Soms liggen levensvragen verborgen onder gevoelens van boosheid, angst en verdriet. Of ze liggen verscholen onder lichamelijke of psychische klachten.

Dit zijn voorbeelden

Het gaat om vragen als:

  • Wat maakt mijn leven de moeite waard?
  • Waarom overkomt mij dit?
  • Waar haal ik kracht uit?
  • Hoe geef ik mijn leven invulling als mijn gezondheid minder wordt?
  • Wat betekent mijn leven?
  • Hoe wil ik afscheid nemen van het leven?

Het zijn vragen waar je tijd voor moet nemen om over na te denken, die reflectie vergen.

Aanmeldformulier

Wil je een cliënt aanmelden bij ons? Vul het formulier in.

Lees meer

Kosten en aantal uren

Informatie over kosten en aantal uren.

Lees meer

Moreel beraad

Wat is een moreel beraad en hoe vraag je dit aan.

Lees meer

Hoe breng je de geestelijk verzorger ter sprake?

Je wilt een cliënt of naaste adviseren om in gesprek te gaan met een geestelijk verzorger? Dat kan soms best wat vragen oproepen. Hoe leg je uit wat een geestelijk verzorger is? Lees de korte handleiding om het gesprek makkelijker te maken.

Naar de handleiding

Rol van geloof en levensbeschouwing

Ieder mens heeft normen, waarden, een mensbeeld en een wereldbeeld. Dit speelt bewust of onbewust mee in hoe mensen hun leven ervaren. Een geestelijk verzorger is een professional op het gebied van normen en waarden, levensvisie, levensbeschouwing en religie.

Er is een grote diversiteit aan religieuze en levensbeschouwelijke stromingen. Geestelijk verzorgers gaan uit van de inspirerende kant van religies en levensbeschouwingen. Zij zoeken naar de inspiratie van waaruit mensen leven en werken. De levensvisie van de ander staat centraal. De geestelijk verzorger werkt voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

Voorkeur voor een geestelijk verzorger met een bepaald geloof of levensbeschouwing? Noteer dat op het aanmeldformulier.

Training Omgaan met zingevingsvragen

In het najaar 2024 worden weer regionale trainingen Omgaan met zingevingsvragen gepland. Deze training is voor medewerkers en vrijwilligers werkzaam bij thuiswonende mensen (1ste lijn). Zodra de data bekend zijn worden deze op deze website getoond.

Doel van de training
De training heeft als doel kennis en vaardigheden te vergroten om invulling te geven aan de spirituele ondersteuning in de laatste levensfase. Het accent ligt op bewustwording en signalering van zingevingsvragen.

De training is geaccrediteerd voor 9 punten.

De training bestaat uit drie dagdelen van 3 uur. Het is de bedoeling dat je alle dagdelen volgt. Geef je dan ook alleen op wanneer alle data in je agenda passen.

De training wordt georganiseerd door het Centrum voor Levensvragen Midden & Oost-Brabant. De training vindt drie keer plaats, in iedere sub-regio één keer. Schrijf je in voor de training van jouw voorkeur.

Aan de training zijn geen kosten verbonden. Wel verwachten we dat wanneer je je hebt ingeschreven voor de scholing ook zult deelnemen. Er is namelijk veel belangstelling voor de training en het zou jammer zijn als er plekken niet ingevuld worden door het niet verschijnen op de training. Mocht deelname aan de training alsnog niet mogelijk blijken is het tot 3 weken voorafgaand aan de training mogelijk kosteloos af te melden. Daarna worden administratiekosten van € 50,- in rekening gebracht.