Naar welke functie verwijs je?

Geestelijk verzorgers zijn deskundig in existentiële, ethische, levensbeschouwelijke en religieuze thema’s. Ze werken niet volgens protocollen en zijn niet gericht op het behalen van doelen of veranderen van gedrag. De mens is goed zoals hij is.

Wanneer verwijs je naar maatschappelijk werk, ggz of geestelijk verzorger? Er zijn een aantal functies die raakvlakken hebben met geestelijk verzorgers. Lees meer over de verschillen tussen de diverse functies.

Keuzehulp

Wanneer schakel ik aanvullende psychosociale en/of spirituele ondersteuning in? Bekijk de beslisboom voor professionals en vrijwilligers in de zorg thuis.

Verwijzen naar een geestelijk verzorger

Iedere zorgverlener, vrijwilliger, lid van het wijkteam of mantelzorger kan een cliënt aanmelden bij het Centrum voor Levensvragen. Dat geldt ook voor inwoners van Midden- en Oost-Brabant. Ook zij kunnen contact met ons opnemen. Wij kijken vervolgens of de vraag thuis hoort bij de geestelijk verzorger.