Wat is een moreel beraad?

Professionals krijgen regelmatig te maken met ethische dilemma’s: dit zijn keuzes die lastig zijn en waarbij er aan beide opties voor- en nadelen kleven. Soms zijn dilemma’s groot en kom je er zelf niet goed uit. Dan kan een moreel beraad helpen.

Een moreel beraad is een gestructureerd overleg waarin professionals onder leiding van een speciaal daarvoor opgeleide geestelijk verzorger de situatie van een cliënt bespreken. Zo kunnen de deelnemers de casus en context beter begrijpen, meerdere gezichtspunten zien en een op hun eigen normen en waarden gebaseerde beslissing nemen.

Het Centrum voor Levensvragen zet getrainde geestelijk verzorgers in voor een moreel beraad.

Voor en door wie?

Zorgverleners, medewerkers sociaal domein, vrijwilligers in de palliatieve en terminale zorg en mantelzorgmakelaars kunnen voor een cliënt een moreel beraad aanvragen bij het Centrum voor Levensvragen Oost-Brabant. Er moet sprake zijn van een ethisch dilemma. Belangrijk is dat de cliënt:

  • thuis woont (in Midden of Oost-Brabant)
  • 50 jaar of ouder is en/of in de palliatieve fase verkeert

Je kunt geen moreel beraad aanvragen voor cliënten die in een ziekenhuis of instelling verblijven. Vraag in dat geval of de commissie ethiek uit de organisatie iets kan betekenen.

Lees de meest gestelde vragen.

Duur, deelnemers en kosten

Een moreel beraad duurt 1 tot maximaal 2 uur. De geestelijk verzorger die het beraad leidt, spreekt de duur met je af. Dit hangt af van de aard van het dilemma en het aantal betrokkenen bij het moreel beraad.

Aan het beraad doen zorgverleners mee die nauw bij de casus betrokken zijn bijvoorbeeld een verpleegkundige, huisarts, medisch specialist, vrijwilliger of praktijkondersteuner. Ook de cliënt en zijn mantelzorger kunnen deelnemen. Je spreekt als aanvrager met de gespreksleider af wie wordt uitgenodigd.

Het Centrum voor Levensvragen betaalt de inzet van de gespreksleider. De kosten voor bijvoorbeeld de huur van de ruimte en catering zijn voor degene die het moreel beraad aanvraagt.

Dit doet doe jij

Degene die het moreel beraad aanvraagt:

  • Stelt datum en tijd vast
  • Regelt een ruimte en catering
  • Nodigt deelnemers uit

Dit doe je altijd in overleg met de gespreksleider die het moreel beraad gaat leiden.

Dit doen wij

Na ontvangst van je aanvraag:

  • zoeken wij een gespreksleider (geestelijk verzorger) moreel beraad

  • brengen we de gespreksleider in contact met jou als aanvrager

    Samen, aanvrager en gespreksleider, stellen jullie de werkwijze en praktische zaken af.

Aanvraagformulier Moreel beraad

Wil je een moreel beraad aanvragen? Vul het formulier in. Wij nemen daarna contact met je op.

Gegevens aanvrager

Gegevens cliënt

Geslacht*:
Doelgroep*:

Privacy

Met het invullen van dit aanmeldformulier stemt de persoon, waarvoor de aanvraag wordt gedaan, in met de registratie van de verstrekte gegevens ten behoeve van de inzet van de geestelijke zorg.*:

Je hebt niet alle verplichte velden ingevuld. Controleer je antwoorden.