Disclaimer

Aan onze website besteden wij veel aandacht. Wij streven naar zo volledig mogelijke en actuele informatie. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie compleet, juist of actueel is. Aan de inhoud van onze website kunnen geen rechten worden ontleend. Het Centrum voor Levensvragen Midden- & Oost-Brabant en/of auteurs kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die ontstaat door toepassing van het gedachtegoed, gebruik van de informatie en/of ten gevolge van eventuele fouten of vergissingen op deze website. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor beslissingen die worden genomen op basis van de informatie op onze site. Dat geldt ook voor eventuele overlast, schade of ongemak daaruit voortvloeiend.

Hyperlinks

In teksten op onze website gebruiken wij hyperlinks naar externe internetsites. Wij zijn niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van deze sites; deze beheren andere partijen.

Intellectueel Eigendom

Het intellectueel eigendom (IE) van de door ons ontwikkelde producten en informatie op deze website berust bij het Centrum voor Levensvragen Midden- & Oost-Brabant. Alle informatie, afbeeldingen en/of audio- en beeldmateriaal mag je, voor zover deze informatie geen persoonsgegevens bevat, gebruiken mits bronvermelding.

Voor het laatst gewijzigd op 20 januari 2023.