Wat doet een geestelijk verzorger?

Iedereen kan hulp bieden aan mensen met een levensvraag. Vaak doe je dit terloops en soms zonder dat je het weet. Het gaat om goed luisteren, stil staan bij wat die ander belangrijk vindt, vragen stellen en niet oordelen. Je geeft de ander het gevoel dat die er toe doet.

Geestelijk verzorgers hebben hier hun beroep van gemaakt. Zij bieden begeleiding, hulp en advies bij vragen waarvoor iemand niet terecht kan bij zijn omgeving of zorgverleners. Het gaat dan om complexe situaties, een crises of er is een vraag waar de deskundigheid van een geestelijk verzorger voor nodig is.

Geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, voor mensen die gelovig zijn én voor hen zonder geloofsovertuiging. Zij bieden een luisterend oor, een troostend woord, rituelen en een goed gesprek. Bij hen is vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid verzekerd.

Klik hier voor de digitale flyer.

Wat zijn levensvragen?

Levensvragen komen meestal op als je leven niet meer vanzelfsprekend is. Dit gebeurt soms zomaar en vaker door een bijzondere of belastende gebeurtenis – geboorte of dood, ziekte of beperking, verlies of trauma.

Levensvragen zijn alledaagse vragen maar ook grote vragen naar de zin en de bedoeling van het leven. Op deze vragen heb je niet altijd meteen een antwoord. Daarom worden ze ook wel ‘trage vragen‘ genoemd.

Soms liggen levensvragen verborgen onder gevoelens van boosheid, angst en verdriet. Of ze liggen verscholen onder lichamelijke of psychische klachten.

Dit zijn voorbeelden

Het gaat om vragen als:

  • Wat maakt mijn leven de moeite waard?
  • Waarom overkomt mij dit?
  • Waar haal ik kracht uit?
  • Hoe geef ik mijn leven invulling als mijn gezondheid minder wordt?
  • Wat betekent mijn leven?
  • Hoe wil ik afscheid nemen van het leven?

Het zijn vragen waar je tijd voor moet nemen om over na te denken, die reflectie vergen.

Voor wie zijn wij er?

De gesprekken met de geestelijk verzorger van het Centrum voor Levensvragen zijn voor mensen die:

  • ouder zijn dan 50 jaar
  • te horen hebben gekregen dat ze ongeneeslijk ziek zijn
  • als familie of vriend betrokken zijn
  • bij iemand die ongeneeslijk ziek is

De geestelijk verzorger komt bij je thuis. Er zijn geen kosten verbonden aan deze gesprekken.

Je moet in Midden- of Oost-Brabant wonen of tijdelijk verblijven. Wij zetten geen geestelijk verzorgers in bij verpleeghuizen of andere zorginstellingen. In deze organisaties werken vaak al geestelijk verzorgers. Val je niet in een van deze doelgroepen? Kijk dan eens op deze pagina.

Ons team bestaat uit geestelijk verzorgers die staan in geschreven in het beroepsregister.

Rol van geloof en levensbeschouwing

Ieder mens heeft normen, waarden, een mensbeeld en een wereldbeeld. Dit speelt bewust of onbewust mee in hoe mensen hun leven ervaren. Een geestelijk verzorger is een professional op het gebied van normen en waarden, levensvisie, levensbeschouwing en religie.

Er is een grote diversiteit aan religieuze en levensbeschouwelijke stromingen. Geestelijk verzorgers gaan uit van de inspirerende kant van religies en levensbeschouwingen. Zij zoeken naar de inspiratie van waaruit mensen leven en werken. De levensvisie van de ander staat centraal. De geestelijk verzorger werkt voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

Voorkeur voor een geestelijk verzorger met een bepaald geloof of levensbeschouwing? Noteer dat op het aanmeldformulier.