Voor wie wel en wie niet

Wij zetten geestelijk verzorgers in bij de volgende doelgroepen:

  • een cliënt in de palliatieve fase of
  • een palliatieve cliënt en zijn naasten of
  • iemand die ouder is dan 50 jaar

Je cliënt moet in Midden- Oost-Brabant wonen of tijdelijk verblijven.

Gezin met een ernstig ziek kind

Het Netwerk Integrale Kindzorg zet geestelijk verzorgers of rouw- en verliesbegeleiders in bij gezinnen met een ernstig ziek kind (tot 23 jaar). Wil je meer informatie of een gezin aanmelden? Neem contact op met de coördinator van het Centrum voor Levensvragen Midden- & Oost-Brabant.

Mensen jonger dan 50 jaar

Voor deze groep zijn er op dit moment twee mogelijkheden:

  • Wanneer zij een aanvullende verzekering hebben, kunnen de kosten (gedeeltelijk) worden vergoed als de geestelijk verzorger lid is van het NVPA – Discipline: Geestelijke Zorg (spiritual care).
  • Diegene betaalt de kosten zelf volgens een met de geestelijk verzorger vooraf afgesproken tarief.

Niet in zorginstellingen

Wij zetten geen geestelijk verzorgers in bij verpleeghuizen of andere zorginstellingen. In alle zorginstellingen waar mensen langer dan 24 uur verblijven wordt geestelijke verzorging door de organisatie bekostigd. Dit zijn bijvoorbeeld een ziekenhuis, verpleeghuis, woonzorginstelling, psychiatrische instelling of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

Advies nodig?

Neem contact met ons op.